archwilio 


 

Digwyddiadau..

Digwyddiadau yng Nghyfarthfa – Edrychwch ar y digwyddiadau ym Mharc, Castell ac Amgueddfa Cyfarthfa..

- Learn more -

 

Amgueddfa ac Oriel Gelf

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa yn gartref i gasgliad gwych o arteffactau sy’n rhychwantu 2,000 o flynyddoedd o hanes Merthyr.

- Learn more -

 

Cyfarthfa Park

Mae Parc Cyfarthfa, gyda’i olygfeydd godidog o’r Bannau Brycheiniog yn darparu diwrnod gwych i’r teulu cyfan boed glaw neu hindda!

- Learn more -

 

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Gwybodaeth i Ymwelwyr – Sut i gyrraedd yma, mapiau o’r parc ac oriau agor a llawer iawn rhagor...

- Learn more -

 

Sblasio a Chwarae

Mae’r Pad Sblasio modern hwn yn gyfleuster chwarae rhyngweithiol o’r radd flaenaf sy’n sicr o roi oriau o hwyl i bawb

- Learn more -

 

Miniature Railway

The railway is situated in the idyllic surroundings of Cyfarthfa Park. 'Castle Halt' is located in the Castle courtyard, and the miniature railway ...

- Learn more -


Croeso i Parc Cyfarthfa!

Croeso i wefan newydd sbon Parc Cyfarthfa!

Mae’n bleser gennym allu rhannu gwybodaeth â chi bellach am yr atyniadau niferus y gallwch ymweld â nhw yn ein Parc hardd ynghyd â newyddion am ddigwyddiadau a gweithgaredd sy’n digwydd yma ac ar safleoedd treftadaeth gerllaw.

Os hwn yw’ch tro cyntaf i ymweld â ni, efallai hoffwch fynd i’n tudalen gwybodaeth i ymwelwyr am gyfarwyddiadau ac i lawrlwytho mapiau ymwelwyr.

Gobeithiwn y gwnewch chi fwynhau eich ymweliad â ni heddiw ac edrychwn ymlaen at eich croesawu’n fuan.

Digwyddiadau

Opening Hours

 • Monday - Friday9:00am - 3:00pm
 • Saturday & SundayOn demand
 • Cyfarthfa Castle Museum & Art Gallery 
 • 1st April-30th SeptemberDaily from 10am-5:00pm 
 • 1st October-31st MarchClosed Monday
  Tues-Fri 10am-4pm
  Sat & Sun 12pm-4pm

 

 • Cyfarthfa Park
 • Current Park Opening Hours: November: 6am-5.15pm, December: 6am-4.45pm, January: 6am-4.45pm, February 6am-5.15pm, March: 6am- 6.15pm 

 

 • Canolfan Cyfarthfa
 • 1st April -30th SeptemberMon-Sun 11am-7pm.

 

 

 • Joseph Parry’s Cottage
 • 1st April-30th SeptemberSat & Sun 2pm-5pm
  Mon-Fri - By appointment
 • 1st October-31st MarchBy appointment only

 Plan your visit!

Make the most of your visit, get some handy tips on planning
your visit to Cyfarthfa Park & Museum

Plan Your Visit

How To Find Us

Get all the information you need on how to find us,
from directions to opening hours

More Info

© Merthyr Tydfil County Borough Council.